X & XII Toppers
X Toppers
2020-21
 • KRITAGYA SAXENA 98.4%
 • KRISHNA GUPTA 98 %
 • MADHAV BHASIN 96.6 %
 • AVISHI SAXENA 95.6 %
 • HARSH VARDHAN SHRESHTH 95 %
 • SAHEN ARORA 94.8 %
 • MEDHA PANT 94.6 %
 • PRASHANT GANGWAR 94.4 %
 • ANJALI PAL 94.4 %
 • YOGESH KUMAR SAXENA 94.2 %
 • DRASHTI YADUVANSHI 93.8 %
 • PARTH KHANDELWAL 93.6 %
 • VANSH BEDI 93.4 %
 • MIKSHITA SINGH 93.2 %
 • SHREYANSH JASORIA 93.2 %
 • ARSH SAXENA 93.2 %
 • OJASVA GARG 93 %
 • SAMARTH SINGH 93 %
 • MANSI BHATIA 92.4 %
 • AMBAR 92.2 %
 • ABDULLAH OMAR 92.2 %
 • ANANT YADUVANSHI 92.2 %
 • NEETI SHARMA 92 %
 • SUMIT PAWAR 91.8 %
 • DIVYANSHI SHANKER 91.8 %
 • PRARABDH PATHAK 91.8 %
 • SIDDHARTH BOHRA 91.6 %
 • VISHAL SAGAR 91.6 %
 • ADITI SHARMA 91.6 %
 • LAXMI SAHU 91.4 %
 • SHIVANSHI RAO 91 %
 • RAVIKANT GAUTAM 90.8 %
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
XII Toppers