X & XII Toppers
X Toppers
2017-18
 • RIDDHIMA AGARWAL 96.6%
 • VEDANT BHARADWAJ 95.6%
 • ACHIRANSHU SINGH 94.8%
 • VASUNDHARA YADAV 94.8%
 • SHIVANGI 93.6%
 • KUSH AGARWAL 93%
 • MEGHA BADI 92.8%
 • ANANYA VERMA 92.6%
 • AMAN MISHRA 91.8%
 • KHUSHI TOMAR 91.6%
 • MANAN BAKSHI 91.6%
 • PRATEEK SURI 91.6%
 • JAPLEEN ALAGH 91.4%
 • RAHUL JALAN 91.4%
 • DEV GOPAL MAHAUR 91.2%
 • SACHIN KUMAR PAL 90.6%
 • SHUBHANGI MISHRA 90.2%
 • ANINDITA MALIK 90.2%
 • ISHIKA GUPTA 90.2%
 • DEVISHI TANDON 90%
 • SANNIDHYA PAL 90%
 • NISHTHA VERMA 90%
2016-17
2015-16
XII Toppers